Otrzymaliśmy dotację


dotacja1

Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż odnieśliśmy sukces aplikując o środki finansowe z Unii Europejskiej. Projekt pt: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy OMEGA przez rozwój usług ziemnych i ogrodniczych” zostanie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Realizacja tego projektu stanowić będzie kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnego przedsiębiorstwa, działającego w oparciu o innowacyjne technologie z dziedziny usług ziemny i ogrodniczych.