Utwardzenie, zagęszczenie gruntu


W wachlarzu naszych usług znajduje się także utwardzanie gruntu.

Zmniejszamy w  ten sposób porowatość gruntu powstałą w wyniku wibracji lub impulsów.

 

zagęszczarka

Usługę tę wykonujemy za pomocą naszej zagęszczarki, o sile  ubijania 30,5 kM.