Przydomowe oczyszczalnie


Każdą instalację przydomowej oczyszczalni ścieków dobieramy indywidualnie do potrzeb klienta.
Dobór instalacji zależy od liczby mieszkańców, ilości dostarczanych ścieków, rodzaju gruntu, wielkości
działki oraz charakteru obiektu.
Przydomowe oczyszczanie ścieków to dobra alternatywa dla drogiego wywozu ścieków wozami
asenizacyjnymi i szamb. Mimo kosztów budowy jej eksploatacja jest o wiele tańsza od wywozu
ścieków z szamba, czy odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną do oczyszczalni.

 

Oczyszczalnie

 

Przed przystąpieniem do instalacji przydomowej oczyszczalni należy złożyć wniosek zgłoszenia budowy.
Jeżeli po upływie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia urząd nie zgłosi zastrzeżeń będziemy mogli rozpocząć
pracę.
Urząd w momencie przyjęcia zgłoszenia powinien pisemnie określić warunki eksploatacyjne urządzeń,
miejsce zrzutu osadów ściekowych , w jaki sposób będą odbierane oraz zasady kontroli eksploatacji.

Oferujemy Państwu instalacje:

 • z drenażem rozsączającym- ścieki odprowadzamy bezpośrednio do gruntu
 • ze złożem biologicznym ,z komorą osadu czynnego – to technologia wykorzystywana w
  dużych oczyszczalniach, ale w mniejszej skali.
  Stosowane na działkach z wysokim poziomem wód i
  gliniastym gruntem oraz o małych powierzchniach, na których
  nie da się zbudować drenażu, czy niżej wymienionego
  filtru piaskowego lub gruntowo-roślinnego.
 • z filtrem piaskowym- stosujemy je na małych działkach z gruntami o wysokim poziomie wód
  gruntowych lub z gruntami słabo przepuszczalnymi
 • z filtrem gruntowo- roślinnym- zwanym także oczyszczalniami hudrobotanicznymi, czy
  hydrofitowymi. Takie instalacje stosujemy na dużych
  działkach, na których możemy stworzyć mały ekosystem bagienny,
  w którym ścieki będą rozkładane przez bakterie.
  Powierzchnia obsadzona jest roślinnością bagienną,np.
  trzciną pospolitą, której kłącza i korzenie
  spulchniają piasek, dzięki czemu doprowadzają powietrze do złoża.
  Zabieg ten pozwala na szybki rozwój biologicznego procesu
  oczyszczania, tak jak podczas przesączania się ścieków przez warstwę
  gruntu.