Wykop pod fundament


Przed rozpoczęciem prac należy bardzo dokładnie wytyczyć obrys budynku.
Jego usytuowanie na posesji musi zgadzać się z projektem budowlanym.
Wytyczaniem tej powierzchni zajmuje się geodeta wyznaczając zewnętrzne krawędzie lub osie ścian. Takie wymierzanie kończy wpis do dziennika budowy.

Dopiero po wytyczeniu, przystąpimy do pracy przy wykopach pod fundamenty.

Wykopy pod fundamenty zalecamy wykonywać najlepiej krótko przed stawianiem fundamentów, gdyż zbyt długa przerwa czasowa może spowodować obsunięcie się ziemi. Jego wykonanie zależy od rodzaju gruntu,  jego  przemarzania, głębokości (głębokość wykopu zależy od głębokości posadowienia budynku) i rodzaju fundamentu.

W przypadku budynków niepodpiwniczonych płytkie wykopy wykonujemy  zazwyczaj tylko pod ławy fundamentowe, natomiast podstawa domu całkowicie podpiwniczonego wymaga wykopu pod całą powierzchnią