Korytowanie gruntu


Podczas korytowania gruntu usuwamy grunt rodzimy oraz humus do głębokości określonej ilością i

grubością warstw podbudowy drogi.

Zazwyczaj jest to głębokość wahająca się od 20 cm do 40 cm podłoża naturalnego w zależności

od konstrukcji podbudowy, obciążenia nawierzchni i rodzaju gruntu.

 

Korytowanie

 

W przypadku gruntów intensywnie rozszerzających się podczas przemarzania, tzw.  wysadzinowych  głębokość korytowania

jest większa. Usunięty grunt zastępujemy kruszywem lub gruntem o lepszych właściwościach.

 

Korytowanie

 

Roboty te wykonujemy  za pomocą maszyn drogowych takich jak : spychacz, zgarniarka lub równiarki.

Tylko w przypadku niewielkich powierzchni roboty te wykonujemy ręcznie.