dotacja


Otrzymaliśmy dotację

Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż odnieśliśmy sukces aplikując o środki finansowe z Unii Europejskiej. Projekt pt: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy OMEGA przez rozwój usług ziemnych i ogrodniczych” zostanie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Realizacja tego projektu stanowić będzie kolejny krok w […]