Otrzymaliśmy dotację !

Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż odnieśliśmy sukces aplikując o środki współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach projektu grantowego FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO nr RPKP.01.06.02-04-0001/20 Realizacja tego projektu stanowić będzie kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnego przedsiębiorstwa, działającego w […]


Zakończyliśmy projekt!

Zakończyliśmy realizację projektu pt: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy OMEGA przez rozwój usług ziemnych i ogrodniczych”„ W ramach realizacji projektu: – wybudowaliśmy obiekt magazynowo-biurowy – zakupiliśmy sprzęt niezbędny do dalszego rozwoju firmy. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.


Otrzymaliśmy dotację

Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż odnieśliśmy sukces aplikując o środki finansowe z Unii Europejskiej. Projekt pt: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy OMEGA przez rozwój usług ziemnych i ogrodniczych” zostanie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Realizacja tego projektu stanowić będzie kolejny krok w […]